Hem Banor & klubbar Söderköping tar strid mot kartellbildning

Söderköping tar strid mot kartellbildning

Söderköpings Golfklubb har i dag lämnat in ett klagomål till Konkurrensverket med anledning av de diskriminerande greenfeeavgifter som drabbat klubbens medlemmar på ett stort antal golfklubbar i framför allt Göteborgsområdet, i Småland och i Stockholm.
– Det råder inte någon tvekan om att de aktuella greenfeeöverenskommelserna syftar till att stänga ute golfklubbar som Söderköpings GK från marknaden. När stallet är tomt, bits hästarna, säger Söderköpings GK:s klubbchef Lars Sandber.

Så här skriver klubben i ett pressmeddelande som gick ut i morse:

Antalet golfspelare i Sverige som i dag är villiga att betala för ett traditionellt medlemskap har minskat, samtidigt som antalet golfbanor har ökat. Därmed har det uppstått en obalans mellan tillgång och efterfrågan för golfspel, vilket har medfört en helt ny konkurrenssituation mellan golfklubbarna.

Den totala investeringen i golfen i Sverige beräknas till mellan 30 och 50 miljarder kronor. Summan för kända planerade investeringar för de kommande två åren uppgår till cirka tre miljarder kronor.

I Sverige är omkring var femtonde invånare medlem i en golfklubb. Spelfrekvensen bland golfspelarna är mycket olika. Arbete, familjesituation och inte minst andra aktiviteter på­verkar möjligheterna, och intresset, för att spela golf. Många golfspelare söker därför efter alternativa medlemsformer, vill inte spela golf på en särskild golfklubb, eller spelar endast ett fåtal rundor under ett år, och är därmed inte intresserade av att betala för ett traditionellt medlemskap.

För att möta ovanstående utveckling har flertalet golfklubbar infört alternativa medlems­former under de senaste åren. Alla golfklubbar har dock inte hunnit anpassa sig till de nya förhållandena som råder i Golfsverige.

I syfte att stävja den nya konkurrenssituationen fattade Östergötlands Golfförbund i våras ett beslut om differentierade årsavgifter, vilket i korthet syftade till att straffa golfklubbar med alternativa medlemsformer. Söderköpings GK tog då strid mot sitt eget distriktsförbund och fick rätt i SGF:s Juridiska Nämnd, som upphävde beslutet.

De konkurrensbegränsande åtgärderna har dock inte upphört till följd av Juridiska nämndens beslut. Ett stort antal golfklubbar i Sverige (bl.a. i Göteborgsområdet, i Småland och i Stockholm) har nämligen enats om att tillämpa en förhöjd greenfeeavgift för Söderköpings GK:s medlemmar och medlemmar från andra klubbar som erbjuder alternativa spelformer.

Söderköpings GK har nu fått nog och ger i dag in ett klagomål till Konkurrensverket mot denna golfkartell, efter att ha gjort långtgående försök att komma till en samför­ståndslösning inom golffamiljen. Söderköpings GK:s klubbchef Lars Sandberg hoppas att Konkurrensverkets prövning skall leda till en förändring:

– Vi litar därför på att Konkurrensverket agerar kraftfullt för att stävja detta beteende, som är direkt skadligt för konkurrensen på golfmarknaden, för de enskilda golfkonsumenterna och för golfsportens utveckling i Sverige.”

Söderköpings Golfklubb biträds vid Konkurrensverket av Öberg & Associés, en nischad advokatfirma specialiserad på EU- och konkurrensrätt. Advokat Ulf Öberg anser att det handlar om en typisk priskartell:

– Detta ärende är golfsportens motsvarighet till fotbollens Bosman-mål. Även om golf i de flesta fall spelas utan överinseende av en domare, är jag ytterst förvånad över att etablerade golfklubbar hänger sig åt klassiskt kartellbeteende och tar lagen i egna händer för att skydda sina affärsintressen.”

Läs fler relaterade artiklar
Ladda fler i Banor & klubbar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kolla också

Banchefen fick Kristianstads kommuns miljöpris

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad har sedan 1992 årligen delat ut ett miljöpris…