Hem Banor & klubbar Fredrik Cederborg om GIT Online: Nu får svenska golfklubbar ett effektivt kommersiellt verktyg

Fredrik Cederborg om GIT Online: Nu får svenska golfklubbar ett effektivt kommersiellt verktyg

Fredrik Cederborg, Svenska Golfförbundet

GIT Online är en av många efterlängtad modernisering av GIT.

Den nya webbaserade versionen har utvecklats under 1,5 år och kommer att vara ett långt mer mer funktionellt verksamhetssystem.

Den första versionen ligger redan ute på gitonline.se/receptionist/

– Vi håller gradvis på att lyfta över funktionalitet från GIT till GIT Online men vi behåller även funktionaliteten i GIT så att den som vill fortsätta köra det gamla systemet ska kunna göra det, säger Fredrik Cederborg, projektledare för GIT Online.

Allt som görs i GIT Online speglas i GIT-klienten så att man kan jobba i båda systemen under en övergångsperiod. GIT-klienten kommer att släckas med först när GIT Online är komplett.

– Vissa delar av GIT har med åren blivit onödigt krångliga eftersom GIT byggdes i en tid då huvudsakligt fokus inte låg på användarvänlighet. Man började ju bygga i början av 2000-talet. En del funktioner lyfter vi över men vi försöker också göra om dem så att det ska bli lättare att använda, säger Fredrik som jobbat som projektledare för GIT Online sedan projektet startade.

– Sedan kommer en del nya funktioner som inte funnits i GIT tidigare. Vi ska också koppla ihop GIT Online med ett par andra system som ska komplettera den verktygsportfölj som klubbarna får tillgång till.

Bland annat handlar det om ett helt nytt business intelligence-system (BI) som Players First bygger. Den första versionen kommer i höst och kommer att kunna visa klubbens nyckeltal i realtid på en helt ny dashboard.

– Sedan har vi också kopplat ihop oss med ett kommunikationssystem som ger möjlighet att automatisera delar av klubbens kommunikation, säger Fredrik Cederborg. Klubbarna kommer att få verktyg som inte funnits tidigare när det gäller segmentering och automatisering. Det passar perfekt att lansera när SGF ställer om kommunikationen 2020 med en ny tidning och fler mediakanaler.

Fredrik menar att de nya verktygen kommer att innebära stora möjligheter för klubben när det handlar om att ge medlemmarna bättre service i form av skräddarsydd medlemskommunikation.

Fredrik Cederborg

– Som klubb får man hjälp av systemet med att reagera på olika händelser på ett sätt som är lämpligt. Det kan vara automatiska responsmeddelanden till medlemmar som inte bokat tider under en längre period, eller till prospects som gått nybörjarkurs men ännu inte avslutat utbildningen i för det nya gröna kortet. Naturligtvis kan man också välja att få informationen skickad till sig. Det går då ett automatiskt mejl till klubbchefen på med saker som hen behöver agera på. Du kan också sätta igång serier av mejl där du vill bearbeta en viss grupp av användare.

GIT Online ska också få ett nytt API som gör det enklare att koppla ihop GIT med system från tredjepartsleverantörer.

– Men nu är det först och främst Players First och Marketing Automation som vi kopplar ihop oss med, säger Fredrik.

Den nya dashboarden kommer att visa nyckeltal som rör verksamheten i realtid. Det handlar i första hand om medlems- och spelstatistik. Exempelvis flöden mellan olika medlemstyper, avbokningsmönster och  jämförelser med andra perioder. Man ser trender och kan ”benchmarka” mot tidigare värden liknande klubbar.

– Hela tanken med dashboarden är att man ska kunna få varningssignaler: Nu håller det på att hända något som man behöver agera på. Som rapporterna är nu kan man behöva borra sig djupt in för att hitta den samma affärskritiska information. Många gör nog inte det ens på veckobasis

Redan i dag erbjuder GIT dynamisk prissättning och den möjligheten kommer att utökas. Möjligheten har funnits under 2019. Under 2019 var det 40 klubbar som använde sig av dynamisk prissättning i någon form och just nu analyseras och utvärderas resultatet.

– De som testat vill ju fortsätta, säger Fredrik. De flesta var försiktiga i början eftersom de tyckte det var lite läskigt att ändra prismodell. Man vet ju inte hur gäster reagerar. Men många klubbar vill vara mer offensiva med prissättningen. Vi byggde in lite försiktighetsåtgärder i systemet. En sak som är viktig att säga är att dynamisk prissättning inte har något att göra med att man ska sälja ut tider billigt.

Man kan stänga av prissänkning helt om man vill och bara höja priset på mest attraktiva tiderna. Och man kan sätta tak och golv för systemet vad gäller ökning och sänkning.

Innanför gränserna jobbar en algoritm som justerar priset utifrån utbud och efterfrågan.

– Vi har haft en begränsning på hur många tider man kunde öka och sänka priset på. Det kommer vi att kunna utöka så att klubben själv kan välja hur offensiv den vill vara.

Dynamisk prissättning är också bara en av möjligheterna kring prissättning. Det finns fler och även dessa skall göras enklare och mer flexibla.

Hur har det påverkat intäkterna?

– Jag kan inte svara på det ännu men framförallt har man upplevt och sett att man har haft mer bokningar på de tider som varit mindre eftertraktade. Men det har blivit dags för golfen att ge sig in i verksamheten med samma verktyg som finns tillgängliga på den kommersiella marknaden i andra branscher. I padel är de exempelvis duktiga på att använda kommunikationsverktyg för att värva medlemmar och inspirera till spel. Där måste vi komma i kapp.

Är business intelligence-delen en följd av att GIT fått konkurrens från Sweetspot? 

– Både ja och nej, kan man säga. Vissa av funktionerna i GIT Online kommer lite tidigare än de annars hade gjort. Det är bra med konkurrens. Det har gjort att vi fått vara på tårna, jag ser det som en fördel. Men behovet av att ersätta statistik och rapporter i GIT har funnits en längre tid. Det har legat med i planen att det ska ersättas eller kompletteras för att ge klubbarna ett bättre verktyg som de kan använda som beslutsunderlag i den dagliga verksamheten.

– Det har efterfrågats nyckeltal som man kan agera på, exempelvis för att passiva medlemmar inte ska falla mellan stolarna. Det är viktigt att det blir enklare för klubbarna att fånga upp dessa innan de lämnar klubben. Det finns också goda möjligheter att få folk öka medvetenheten om mervärdet i verksamheten så att medlemmarna upplever fler fördelar med att vara medlem. Det handlar inte bara om antalet ronder de spelar utan också om annan verksamhet som arrangeras under klubbens paraply. Det kan vara olika träffar och grupperingar som gör saker och utnyttjar klubbens faciliteter.

Nu får klubben rikliga möjligheter att målgruppsanpassa sin information. Finns det kunskap ute på klubbarna att hantera ett så pass avancerat informationsverktyg?

– Något vi diskuterar mycket är vikten av att förbundet levererar utbildning och mallar för att det ska bli enkelt att sjösätta och använda. Det finns paketlösningar som vi kommer att leverera, likt de vi hade inför Golfens dag. Förutom utbildning kommer det också att handla om filer man kan ladda in i systemet och modifiera för att de ska passa klubben. Även om det är ett avancerat system så ska vi göra det enkelt att komma igång och använda verktygen.

Vad var ni fått för reaktioner från klubbarna?

– Jag har under verksamhetsseminarierna och GAF-träffen upplevt att är man glad att vi börjat lyssnat mer på vad klubbarna vill ha och att vi levererar ett verktyg man efterfrågat en längre period. Vi försöker vara snabba på fötterna och lyssna av. Vi har haft en referensgrupp på cirka 40 klubbar som vi lyssnat på och vi har försökt göra en bedömning för att leverera de saker som flest har nytta av.

GIT Online är webbaserat vilket betyder att man inte längre behöver ha en klient installerad på en dator för att ha åtkomst.

– Det går snabbt att slänga upp en extradator i receptionen. Man kan sköta medlemsärenden från en padda. Jag tror att detta kan påverka arbetssättet på en golfklubb. Det kan förändras i framtiden till ett öppnare arbetssätt.. Samhället går mot det hållet, se bara på hur bankerna har byggt om sina kontor, säger Fredrik.

När försvinner gamla GIT?

– Vi kommer inte stänga ned omedelbart utan låter det rulla ett tag. Vi har inte bestämt när vi släcker gamla GIT utan det får bli när alla klubbar är redo. Men när 2022 börjar ska vi vara klara med alla de stora grejerna som nu finns i GIT.

[toggle title=”Fakta: Fredrik Cederborg” type=”close”]Fredrik Cederborg har en bakgrund som pro. Han jobbade som sådan i 20 år innan startade IT-bolag och byggde bokningssystem. Han har också jobbat inom golfresebranschen och på ett klubbkansli.[/toggle]

[toggle title=”Fakta: GIT Online ” type=”close”] På Förbundsmötet i april 2018 röstade man igenom propositionen kring en satsning på att förflytta GIT (idag en windowsbaserad klient) till att bli en webbaserad tjänst. Projektstart var under 2018 och projektet avslutas i slutet av 2021. [/toggle]

Läs fler relaterade artiklar
Ladda fler i Banor & klubbar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kolla också

Han blir ny klubbchef och VD för Halmstad Golfklubb

I mitten av januari meddelade Halmstad Golfklubbs VD Christian Jakobsson att han efter 15 …