Hem Annonsera på Golfbranschen

Annonsera på Golfbranschen

Click on the image and you will be taken to
price list and media facts.

English/euro version

Svenska

Golfbranschen erbjuder flera bra möjligheter till annonsering: display, native, nyhetsbrev, och platsannonser – eller en kombination av dessa.

Med en annons eller en native-artikel på Golfbranschen når du Golfsveriges kärna – golfens beslutsfattare. Därför är Golfbranschen ett bra val när du ska kommunicera information om produkter och tjänster, eller när du behöver rekrytera kunnig och erfaren personal.

När du annonserar på Golfbranschen levererar du ditt budskap i en relevant, neutral och trovärdig, redaktionell miljö.

Golfbranschen läses dagligen av klubbchefer, leverantörer, distributörer, inköpsansvariga i golfshopen, greenkeepers, banarbetare, golfresebyråer, PGA-pro´s, platschefer, personalchefer, företagsledare samt andra beslutsfattare. Dessutom består vår publik av dem som arbetar i styrelser och kommittéer – personer från branschens alla delar!

Dessutom följs Golfbranschen.se av många som använder golfen som marknads- och investeringskanal – genuina golfare vars intresse för spelet och branschen går bortom det ordinära.

Med en annons på Golfbranschen.se når du dem du måste nå.

Ladda ned vår prislista och läs mer!

Vill du annonsera?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

In english

The golf industry offers several good opportunities for advertising: display, native, newsletters, and classified ads – or a combination of these.

With an ad or a native article on Golfbranschen, you reach the heart of Golf Sweden – golf’s decision makers. Therefore, the golf industry is a good choice when you need to communicate information about products and services, or when you need to recruit knowledgeable and experienced personnel.

When you advertise on Golfbranschen, you deliver your message in a relevant, neutral and credible editorial environment.

The golf industry is read daily by club managers, suppliers, distributors, purchasing managers in the golf shop, greenkeepers, course workers, golf travel agencies, PGA pros, site managers, personnel managers, company managers and other decision makers. In addition, our audience consists of those who serve on boards and committees – people from all parts of the industry!

In addition, Golfbranschen.se is followed by many who use golf as a marketing and investment channel – genuine golfers whose interest in the game and the industry goes beyond the ordinary.

With an ad on Golfbranschen.se, you reach those you need to reach.

Download our price list and read more!

Do you want to advertise?

Fill in the form and we will contact you.

    Kommentarsfunktionen är stängd.