Hem Annonsera på Golfbranschen

Annonsera på Golfbranschen

Click on the image and you will be taken to
price list and media facts.

Klicka för: Prislista

Nå rätt personer

Golfbranschen erbjuder flera bra möjligheter till annonsering: display, native, nyhetsbrev och platsannonser – eller en kombination av dessa.

Med en annons eller en native-artikel på Golfbranschen når du Golfsveriges kärna – golfens beslutsfattare. Därför är Golfbranschen ett bra val när du ska kommunicera information om produkter och tjänster, eller när du behöver rekrytera kunnig och erfaren personal.

När du annonserar på Golfbranschen levererar du ditt budskap i en relevant och trovärdig, redaktionell miljö.

Golfbranschen läses dagligen av

• klubbchefer

• banchefer

• styrelsemedlemmar

• leverantörer

• distributörer

• inköpsansvariga retail

• banarbetare

• golfresebyråer

• PGA-pro´s

Dessutom består vår publik av dem som arbetar i styrelser och kommittéer – personer från näringslivets alla delar!

Golfbranschen.se besöks också av många som använder golfen som marknads- och investeringskanal – genuina golfare vars intresse för spelet och branschen går bortom det ordinära.

Med en annons på Golfbranschen.se når du dem du måste nå.

Ladda ned vår prislista och läs mer!

Vill du annonsera?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vi har 60 000 sidvisningar och mellan 15 000 och 20 000 unika besökare i månaden (GA4)

Reach your audience

Golfbranschen offer a good opportunitie for advertising: display, native, newsletters and classified ads – or a combination of these.

With a display ad or a native article on Golfbranschen, you reach the core of golf in Sweden – golf’s decision makers. Therefore, Golfbranschen is a good choice when you need to communicate information about products and services, or when you need to recruit knowledgeable and experienced personnel.

When you advertise on Golfbranschen.se, you deliver your message in a relevant and credible editorial environment.

Golfbranschen is read daily by:

• club managers

• suppliers

• distributors

• purchasing managers retail

• course maintenance

• golf travel agencies

• PGA pros

In addition, our audience consists of those who serve in boards and committees – people from all parts of the industry!

Golfbranschen is also followed by many who use golf as a marketing and investment channel – genuine golfers whose interest in the game and the industry goes beyond the ordinary.

With an ad on Golfbranschen, you reach your target group.

Download our price list and read more!

Interested in advertising?

Fill in the form below and well contact you.

We have 60 000 page views and between 15 000 and 20 000 unique visitors a month (GA4).

    Kommentarsfunktionen är stängd.