Hem Tag Archives: Sweetspot

Tag Archives: Sweetspot

Sweetspot och BookVisit skapar lösning för bokning av golfpaket

Sweetspot och Bookvisit har tillsammans skapat en lösning för bokningar av golfpaket. Sweetspot Golf Package är tänkt att göra bokningar av golfpaket smidigare för kunden.  Sweetspot Golf Package utlovar mindre administration och dubbelarbete samtidigt som lösningen ska öka intäkterna från golfpaket. Besökare på golfklubbarnas hemsidor kan själva initiera en bokning och de har även möjlighet att själva göra avbokningar enligt destinationens avbokningsregler.  …

Om kommersiell golf och den svenska modellen

Golftävling på Hook

KRÖNIKA | DAN PERSSON Det här är opinionsmaterial – åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.   SGF har som försvar gentemot Sweetspots stämning målat en bild av golfen som del av det icke vinstdrivna ideella samhället som står under hot från den hemska och fruktansvärda kommersiella marknaden. Där har SGF fel. Stämningen är på inget sätt ett hot mot golfen …

Sweetspot: ”Varför vill SGF tvinga klubbarna att betala för något man inte vill ha?”

Henrik Ahlin Sweetspot

Efter Sweetspots stämningsansökan mot Svenska Golfförbundet (SGF) vid Patent- och marknadsdomstolen den 6 oktober, har förbundet fört fram en rad påståenden och argument med tydlig avsikt att ta fokus från huvudfrågan.  Sweetspot vill primärt driva denna frågan via domstol men eftersom SGF så kraftigt avviker från sanningen finner vi det nödvändigt att kommentera en rad felaktiga sakförhållanden. Sweetspot tror på …

Förbundets reaktion på Sweetspots stämning: ”Den svenska modellen står på spel”

Den 6 oktober kommunicerade företaget Sweetspot att de ämnar lämna in en stämning mot Svenska Golfförbundet (SGF) till Patent- och marknadsdomstolen, för missbruk av dominerande ställning gällande GIT. Nu har SGF replikerat. »Genom sin stämningsansökan vill Sweetspot begränsa golfklubbarnas möjlighet att tillsammans utveckla, finansiera och äga ett kostnadseffektivt och behovsanpassat verksamhetssystem (GIT). Det utmanar hela Idrottssveriges sätt att organisera sig, …

Sweetspots stämning av SGF: ”Konflikten skadar klubbarna och golfarna”

Sweetspot tidbokning

KRÖNIKA | DAN PERSSON Det här är opinionsmaterial – åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.   Jag har nu läst Sweetspots stämning av SGF till Konkurrens- och marknadsdomstolen. Det lär ta mer än 12 månader innan den här stämningen tas upp av domstolen och jag är för gammal och erfaren för att ens försöka förutsäga domar i ärenden med den …

Sweetspot stämmer golfförbundet vid Patent- och marknadsdomstolen

Sweetspot

Sweetspot ger inte upp sin kamp mot Svenska Golfförbundet. Nu går man vidare med klagomålet mot Svenska Golfförbundet och dess IT-system GIT, och lämnar in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen.  Stämningsansökan bygger på förbudet mot missbruk av ett företags dominerande ställning i Konkurrenslagen och EU-fördraget.   Tidigare i år lämnade det svenska techbolaget Sweetspot in ett klagomål till Konkurrensverket som var riktat mot …

Konkurrensverket avskriver Sweetspots anmälan om GIT

Min Golf

Det blir ingen fortsatt utredning av Sweetspots klagomål om konkurrensförhållanden avseende Golfsveriges administrationssystem för golfklubbar. Det svenska techbolaget Sweetspot lämnade in ett klagomål till Konkurrensverket gällande Svenska Golfförbundets IT-system GIT i slutet av mars. Klagomålet avsåg missbruk av dominerande ställning och grundas på det faktum att golfklubbarna inte själva kan välja vilket IT-system de vill använda. Konkurrensverket beslutade den 12 juni …

SGF kan vinna den juridiska processen men inte den moraliska

KRÖNIKA | DAN PERSSON Det här är opinionsmaterial – åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.   Sweetspot har lämnat in ett klagomål till konkurrensverket gentemot Svenska Golf Förbundet (SGF). Om man ska försöka ge sig på en sammangafattning av frågan får det bli något i stil med följande: Sweetspot anser att förbundet begränsar deras affärsmöjligheter genom att i en monopolställning …

Sweetspot lämnar in klagomål mot SGF till Konkurrensverket 

Svenska techbolaget Sweetspot har under måndagen lämnat in ett klagomål till Konkurrensverket gällande Svenska Golfförbundets IT-system GIT. Klagomålet avser missbruk av dominerande ställning och grundas på det faktum att golfklubbarna inte själva kan välja vilket IT-system de vill använda. – Vi ifrågasätter att det går till på det här sättet och om det verkligen är det bästa för golfens alla utövare. Det skulle vara …

Golfen växer, men inte som du tror!

Den klassiska delen av golfen växer inte utifrån ett globalt perspektiv. Däremot exploderar den kring den del av sporten som kallas off-course, det vill säga driving range, simulatorer och träning. I USA har marknaden för off-course nästintill dubblerats de senaste sju åren. Antalet aktiva spelare är i dag lika många på off-course som on-courseanläggningar. Även i Sverige ser vi en …

12Sida 1 av 2

Folk

Bloggen

Nyhetsbrevet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du samma information som 2 336 andra prenumeranter. Brevet kommer helgfria tisdagar och fredagar.

Dokument

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.