fbpx
Hem Tag Archives: Svenska Golfförbundet

Tag Archives: Svenska Golfförbundet

Golfförbundet bantar organisationen: »Måste anpassa till nya ekonomiska landskapet«

Gunnar Håkansson generalsekreterare på Svenska Golfförbundet

Den ekonomiska krisen i Sverige påverkar även Svenska Golfförbundet. Därför genomför man just nu en omorganisation där åtta tjänster försvinner. Målet är att den nya organisationen bättre ska passa det nya samhällsekonomiska läget. Det är den höga inflationen och de allmänt ökande kostnaderna som nu leder till att Svenska Golfförbundet (SGF) genomför en omorganisation av förbundets verksamhet. Antalet tjänster ska …

Hon ska leda olympisk satsning på utveckling av elittränare: »Roligt att golfen kan bidra«

Katarina Vangdal

I början av 2024 inleds Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) nya tränarsatsning. För att projektleda och utveckla arbetet har SOK anställt Katarina Vangdal, förbundskapten för de svenska landslagen i golf sedan 2011. Tanken är att Vangdal ska kombinera sina båda uppdrag över OS i Paris 2024. Uppdraget för SOK startar i oktober 2023 och sträcker sig till och med december 2024. …

Om kommersiell golf och den svenska modellen

Golftävling på Hook

KRÖNIKA | DAN PERSSON Det här är opinionsmaterial – åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.   SGF har som försvar gentemot Sweetspots stämning målat en bild av golfen som del av det icke vinstdrivna ideella samhället som står under hot från den hemska och fruktansvärda kommersiella marknaden. Där har SGF fel. Stämningen är på inget sätt ett hot mot golfen …

Sweetspot: ”Varför vill SGF tvinga klubbarna att betala för något man inte vill ha?”

Henrik Ahlin Sweetspot

Efter Sweetspots stämningsansökan mot Svenska Golfförbundet (SGF) vid Patent- och marknadsdomstolen den 6 oktober, har förbundet fört fram en rad påståenden och argument med tydlig avsikt att ta fokus från huvudfrågan.  Sweetspot vill primärt driva denna frågan via domstol men eftersom SGF så kraftigt avviker från sanningen finner vi det nödvändigt att kommentera en rad felaktiga sakförhållanden. Sweetspot tror på …

Förbundets reaktion på Sweetspots stämning: ”Den svenska modellen står på spel”

Den 6 oktober kommunicerade företaget Sweetspot att de ämnar lämna in en stämning mot Svenska Golfförbundet (SGF) till Patent- och marknadsdomstolen, för missbruk av dominerande ställning gällande GIT. Nu har SGF replikerat. »Genom sin stämningsansökan vill Sweetspot begränsa golfklubbarnas möjlighet att tillsammans utveckla, finansiera och äga ett kostnadseffektivt och behovsanpassat verksamhetssystem (GIT). Det utmanar hela Idrottssveriges sätt att organisera sig, …

Sweetspots stämning av SGF: ”Konflikten skadar klubbarna och golfarna”

Sweetspot tidbokning

KRÖNIKA | DAN PERSSON Det här är opinionsmaterial – åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.   Jag har nu läst Sweetspots stämning av SGF till Konkurrens- och marknadsdomstolen. Det lär ta mer än 12 månader innan den här stämningen tas upp av domstolen och jag är för gammal och erfaren för att ens försöka förutsäga domar i ärenden med den …

Sweetspot stämmer golfförbundet vid Patent- och marknadsdomstolen

Sweetspot

Sweetspot ger inte upp sin kamp mot Svenska Golfförbundet. Nu går man vidare med klagomålet mot Svenska Golfförbundet och dess IT-system GIT, och lämnar in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen.  Stämningsansökan bygger på förbudet mot missbruk av ett företags dominerande ställning i Konkurrenslagen och EU-fördraget.   Tidigare i år lämnade det svenska techbolaget Sweetspot in ett klagomål till Konkurrensverket som var riktat mot …

Därför lämnar flickorna golfen: ”Klubbarna har ett kollektivt ansvar att lösa detta”

Fredrik Wetterstrand Linn Grant

Svensk golf tappar flickor och damer. Förra året vid den här tiden (2 oktober) hade antalet medlemmar i svenska golfklubbar minskat med 19 036 till totalt 534 901 medlemmar. I år ökar antalet medlemmar med 1 571 till 536 472. Den största delen av ökningen står pojkar för (9,8 procent) medan antalet flickor och damer minskar – 6,9 respektive 4,1 …

123Sida 1 av 3

På nytt jobb

Nyhetsbrevet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du samma information som 2 405 andra prenumeranter. Brevet kommer helgfria tisdagar och fredagar.