Hem Ekonomi & affärer Anders Hammarström på Svensk Golfutveckling: Golf mot greenfee är för billigt

Anders Hammarström på Svensk Golfutveckling: Golf mot greenfee är för billigt

Enligt Anders Hammarström på  Svensk Golfutveckling tar golfanläggningar för lite betalt av sina greenfeegäster.

”När man studerar siffrorna upptäcker ser man att de flesta anläggningar har för lite greenfeeintäkter i förhållande till antalet spelade ronder.”

”Jag sticker ut hakan och föreslår därför att greenfeen i många fall bör dubblas samt att man därefter mycket selektivt väljer vilka man vill samarbeta med och rabattera. Effekten om man lyckas med detta är att det helt plötsligt inte är lika intressant att vara greenfeemedlem.”

[ad#ad-4-liten]
Vad kostar en medlemsrond idag? Vad kostar en greenfeerond?

Anders Hammarström, som arbetar med att hitta långsiktiga finansiella lösningar för golfklubbar, har också tittat på resultaträkningen.
”De flesta anläggningar har nått en smärtgräns för vad man kan ta ut i medlemsavgift för fullvärdigt medlemskap. På kostnadssidan har man senaste åren varit tvungna att dra ned på kostnaderna till ett minimum genom personalnedskärningar och fler säsongsanställningar. Även på maskinsidan försöker man att förlänga livslängden för att kunna minska på avskrivningarna. Ändå har många svårt att få resultatet att gå ihop, även före återbetalningarna av medlemslånen, men det problemet bör man ju lösa på annat sätt.

Han ger ett exempel: En golfklubb tar 4 000 kronor i årsavgift för fullvärdigt medlemskap. Dessa medlemmar spelar i snitt ca 12 ronder/ år enligt beräkningar som gjorts. Det innebär att varje rond kostar 330 kr. Samma klubb har haft ca 5 000 betalda greenfeeronder och för det fått in ca 800 000 kronor. Det innebär att varje greenfeegäst betalat 160 kr i snitt, d.v.s. hälften av vad varje medlem betalar!

”Är det då förvånande att fler väljer greenfeemedlemskapet?”, undrar Anders Hammarström.
”Ovanstående exempel har jag testat mot många ”vanliga” klubbar och konstaterar att det ser ungefär likadant ut överallt. Jag har inte träffat på någon ”icke stadsklubb” som kan uppvisa att greenfeegästen betalar mer än genomsnittsmedlemmen. Jag anser att här ligger ett systemfel. Ska vi attrahera golfspelare att välja medlemskap på en golfanläggning så måste det kännas att ”jag är en vinnare på det här”. Det kan självklart göras på en mängd olika sätt, men jag vill här fokusera på kanske den viktigaste detaljen – greenfeepriset.”

Han fortsätter:
”I dag konkurrerar vi om gästerna. Greenfeepriserna är därför redan hårt pressade. När sedan en mängd ”3:e parts operatörer” ger ut rabattkort med olika rabatter blir det rena julafton för alla greenfeemedlemmar som betalat runt 500 kronor för sitt Golf-id. För det är vad det handlar om – man köper ett Golf-id, d.v.s. legitimationen för att kunna spela på greenfee och sedan skaffar du alla rabattkort du kan. Var någon annanstans kan du få tillgång till 5 timmars upplevelse på en välskött anläggning för 160 kronor? För det är ofta vad man behöver betala när man visat upp sitt ”rabattkort”. Jag anser och är övertygad om att detta måste få ett stopp. En golfanläggning som är välskött och där du vet att gästerna får en trevlig dag med god service, bra mat eller en öl och en intressant golfupplevelse måste kunna ta betalt för den.

Problemet är bara – vem ska börja? Det här problemet kan ingen enskild anläggning klara av att lösa, för då spelar man bara på någon annan kvalitetsanläggning. Nej,detta måste lösas kollektivt av de anläggningar som känner att de har en produkt som är värd mer.

”Jag sticker ut hakan och föreslår därför att greenfeen i många fall bör dubblas samt att man därefter mycket selektivt väljer vilka man vill samarbeta med och rabattera. Effekten om man lyckas med detta är att det helt plötsligt inte är lika intressant att vara greenfeemedlem. Vill man då fortsätta att spela golf får man välja att acceptera att betala vad det är värt eller fortsätta spela, men då på anläggningar av sämre kvalitet. Helt plötsligt öppnas marknaden för din klubb att faktiskt hitta en medlemsform som passar denna marknad, men som även känns som ett ekonomiskt gångbart komplement till ert tidigare medlemsutbud.

Stockholm har, tycker jag, hittat en bra nivå på vad greenfeespelet bör kosta och här bor också de flesta som är greenfeemedlemmar. De är villiga att betala vad man begär om man vet vad man får för pengarna. Detta bör och kan spridas till övriga landet där golfen idag reas ut alldeles för billigt. Fortsätter denna rea kommer vi snart att ta död på oss själva, precis som hänt på flera håll i USA. De kallar det ”The deathspiral of discounting”. Vi kan inte fortsätta att driva golfanläggningar om vi inte kan börja ta betalt för vår produkt, men detta arbete måste börja nu innan vi är inne i samma ”dödsspiral”.

Läs fler relaterade artiklar
Ladda fler i Ekonomi & affärer

7 Kommentarer

 1. farsan

  fredag, 24 oktober, 2008 at 21:02

  Det är en destruktiv, bakåtsträvande tanke. Man får inte människor mera intresserade av golf genom att göra den mera svårtillgänglig.

  Svara

 2. ÄGDV

  fredag, 24 oktober, 2008 at 23:23

  Det kan ju också vara så att det är medlemmarna i klubben som är lurade. De kanske betalar för mycket för sin golf medan greenfeespelarna betalar rätt summa (=vad det är värt)? För övrigt så snuddar denne man vid att uppvigla till kartellblldning. För det är vad det kallas om klubbarna går ihop och höjer priserna. Inge bra. Det är väl inte golfutveckling? Alla måste hitta sin nivå.

  Svara

 3. K Einar

  lördag, 25 oktober, 2008 at 20:16

  Och vem skall betala för verksamheten? Kostnader för kansli, banpersonal, maskiner, bränsle, gödning, klubbhus etc etc etc etc. ”Någon” kan väl göra det, ”någon” kan väl hitta en sponsor? ”Någon” finns inte även om Google visar på 47.400.000 träffar. Det gäller nog för Sveriges golfare att själva börja betala för sitt golfspel, både de som är ”fasta” klubbmedlemmar och de som är greenfeemedlemmar. Det finns ingen annan som betalar för oss. Jag håller med Anders H, golf är och har varit för billigt i Sverige och man har hitintills inte tagit betalt för vad det egentligen kostar att spela en rond. Allt för många klubbar har förlitat sig på sponsring och greenfeegäster (som betalt för lite) och haft en på tok för låg självfinansiering. Utvecklingen mot att allt fler banor som ägs av enskilda personer eller företag, vilka säkert vill ha ut en årlig vinst, kommer snabbare leda fram till balanserade avgifter för golfarna. De klubbar och banor som idag ser om sitt hus ekonomiskt kommer att överleva medan de som inte gör det kommer att försvinna. Det finns ingen ”någon” som hjälper till att täcka upp det som saknas och som betalar förlusterna. Är det kartellbildning att ta ut för verkliga kostnader? Men hallå, vakna! Även om det finns 47.400.000 träffar på ”någon” på Google så kommer det inte att betala ditt och mitt golfspel.

  Svara

 4. ÄGDV

  söndag, 26 oktober, 2008 at 10:26

  Och vem ska avgöra vad golfarna ska betala för sin golf? Du, Einar? De får väl avgöra själva. Och så får väl klubbarna de är en del av rätta sig efter vad golfaren vill ha och är beredd att betala för. man får vad man betalar för, det är sant men alla vill kanske inte ha en bana som Bro Hof eller Ullna? Det räcker kanske med en kortare variant som tar kortare tid att spela. Och som inte behöver ha en stimp på 17.

  Svara

 5. K Einar

  söndag, 26 oktober, 2008 at 13:11

  Ingen annan än spelarna själva avgör vad de vill betala för sin golf, det är vi nog synnerligen överens om, och jag har inte påstått något annat. Men, synkront avgör då klubben själv vad en golfrond bör kosta på just den klubbens bana. Passar inte detta belopp väljer han/hon en annan bana som är billigare, eller dyrare.
  De flesta golfare har under årens lopp solidariskt bidragit till golfverksamheten genom att ha spelrätter/kapitalinsatser/inträdesavgifter etc etc och samtidigt betalat en årsavgift som gett klubbarna en ekonomisk bas för att kunna driva verksamheten. Alla har dragit sitt strå till den gemensamma stacken. Greenfeen har kunnat hållas låg pga av högre fasta årsavgifter.
  När nu fler och fler golfare istället vill ha lägre årsavgifter, och detta är en helt naturlig följd av hur samhället och enskildas situationer ser ut idag (arbete&karriär, mindre eller obefintligt intresse för klubbliv, familj med småbarn etc etc), och därför väljer klubbar med mycket låg fast avgift, klubbar som i princip säljer ett golf-ID för runt 500 kronor, tas en stor del av basfinansieringen bort. Pengarna måste istället komma in på annat sätt t.ex. verklighetsanpassad greenfee.
  Eller tycker ÄGDV att årsavgifterna skall höjas för de medlemmar som blir kvar och greenfeen skall ligga kvar? Skall greenfeegästerna kunna plocka russinen ur kakan och medlemmarna betala för gästernas spel? Är det så ÄGDV vill ha det?

  En bra lösning vore istället om precis alla medlemsklubbar erbjöd ett greenfeemedlemskap. Då skulle årsavgifterna stanna kvar inom golfen, alla bidrog solidariskt till verksamheten och alla golfares och klubbars förutsättningar respekteras. Så är det inte idag.

  Svara

 6. Anders Hammarström

  måndag, 27 oktober, 2008 at 09:43

  Kul att golfbranschen.se tagit upp min artikel. Syftet var just detta, att få fart på debatten. Kommentarerna visar också på att man kan ha olika syn på problemet, beroende på vem man utgår från. Vi kan göra en enkel jämförelse med skidanläggningar. Du får inte åka i Ramundberget för samma pris som du betalar i Rättvik. Ramundberget säljer sin produkt för det pris de anser det vara värt och som kunderna accepterar. De har hittat sin nivå, både vad som krävs för att ekonomiskt få runt anläggningen och som kunden accepterar. Det är denna balans som idag inte finns på många golfanläggningar. Om vi glömmer medlemskap i klubben och istället pratar om att du köper ett årskort på golfanläggningen. Är det då inte rimligt att du får billigare årskort om du går in med en förinbetalning (lån,spelrätt m.m.). Bör konsekvensent då inte vara att kostnaden per ronda blir billigare än om du köper engångsbiljett? Så ser det ut i skidbranschen och så ser det ut i de flesta branscher, men inte i golfen idag. Det är den här balansen vi måste uppnå.

  Om man då utgår från vad det kostar att driva ”just denna” golfanläggning så bör en rimlig bedömning göras hur många ”årskort” man kan sälja för ett visst pris och hur många ”engångsåk”, klippkort, rabattkort m.m. man dessutom ska sälja för att få ekonomin att gå ihop. För att göra årskorten attraktiva måste man ju konkurrera med en attraktiv mängdrabatt. Enkel matematik säger då att det måste vara dyrare att sälja engångskort än att ha årskort. Så ser det inte ut idag, och det måste ändras. Att prata om detta skulle vara kartellbildning är rent nonsens (titta på bensinstationerna så kan vi prata om kartellbildning). Alla ska hitta sin nivå utifrån ovanstående, men rent allmänt måste greenfee höjas och det måste ske genom kollektiva överenskommelser. Sjävklart kommer vissa att stå utanför detta om de inte har rätt produkt att erbjuda. Vissa banor är inte värda mer än 160 kr och då kan de inte ta ut mer. De flesta 18-hålsbanor är dock värda minst det dubbla och då måste vi försöka hitta hur de ska finna sin ekonomiska balans, annars har vi inga ”bra” banor att spela på inom en snar framtid. Vill du inte betala detta för att spela golf. Hel OK, men då får du hålla till på enklare banor eller köpa årskort på den bra banan.

  Svara

 7. Paul J

  tisdag, 18 november, 2008 at 00:13

  I moved to Sweden five years ago from USA. When I first joined a club I was amaised on how little the membership dues were compaired to the US. I was also amaised on how complicated it was to become a golfer (grön kort).

  If you realy want to save golf in Sweden let everyone play and do away with the crazy utbildning. It´s OK to have different type clubs (privite, semi privite, public). Privite clubs are member only, semi privite just like we have it today and public where every one is welcome.

  Make it easy. Golf is the only sport in Sweden that I know of that requires an utbildning. Not even skiing requires a utbildning, you can strap on a pair of skies and if you wish start at the top on the hill. Don´t be afraid people won´t act like savages and start destroying the golf courses.

  Keep it simple

  Paul.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kolla också

Digital workshop: Så ökar ni golfklubbens intäkter!

Den här workshopen går igenom saker som alla styrelsemedlemmar i en golfklubb bör känna ti…