Hem Ekonomi & affärer Överklagan avslås – Malmö-Burlövs rekonstruktion fortlöper

Överklagan avslås – Malmö-Burlövs rekonstruktion fortlöper

Överklagande avslås.
Hovrättens beslut kan läsas i denna artikel. (rubrik ändrad)

hovrac284tten-2008-11-10

Läs fler relaterade artiklar
Ladda fler i Ekonomi & affärer

26 Kommentarer

 1. Petig

  onsdag, 12 november, 2008 at 12:24

  Nu verkar nåt ha blivit fel.
  Läser man hovrättens beslut så avslår överklagandet, d.v.s beslutet om rekonstruktion som tingsrätten beslutade om kvarstår

  Svara

 2. Per

  onsdag, 12 november, 2008 at 12:45

  Nu har det blivit lite snurrigt på redaktionen!
  Hovrätten har fastslagit tingsrättens dom om godkännande av företagsrekonstruktion. Ni borde omedelbart ändra Er rubrik och samtidigt beklaga/göra en rättelse!
  Detta är mycket känslig information som kan slå hårt mot en redan utsatt förening, hoppas att inte skadan blir för stor!

  Svara

 3. admin

  onsdag, 12 november, 2008 at 19:56

 4. Christer Thörn

  torsdag, 13 november, 2008 at 03:26

  Grunderna för Hovrättens beslut att bifalla Tingsrättens beslut om företagsrekosntruktion vilar på följande rekvisit: Klubben bedriver näringsverksamhet genom att anordna golftävlingar samt undervisnings- och träningsverksamhet. Verksamheten är av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betraktas som yrkesmässig.
  Golftävlingarna är s.k. klubbtävlingar. Tränings- och undervisningsverksamheten bedrives på ideell basis av medlemmarna och av pron men är gratis för den som tränar. Om detta är att betrakta som en näringsverksamhet av ekonomisk natur är föreningen en oregistrerad ekonomisk förening (1987:667 1 kap. 1§) och saknar enligt lagen om ekonomiska föreningar rättskapacitet (1987:667 1 kap. 2§) . Var det yrkesmässiga ligger i att anordna klubbtävlingar i golf och gratis golfträning för sina juniorer och elitspelare begriper jag inte.
  Hovrättens beslut kan få långtgående skattemässiga följder för alla golfklubbar i Sverige! Var ligger felet?

  Svara

 5. Bengt Frithiofsson

  fredag, 14 november, 2008 at 01:20

  Jag har en fråga till övriga golf-Sverige.

  Kan ni förstår följande: Vi har på Malmö Burlöv GK en klubb som råkat i svårigheter p.g.a. att många medlemmar gått ur under för kort tid.
  I och med att vi inte klarat återbetalning av medlemslån- men fortfarande har en drift som på årsbasis i stort sett går ihop genom att vi dragit ner kostnaderna mycket drastigt- har åtgärder varit nödvändiga.
  Vi har för att få maximal nytta till såväl tidigare medlemmar som de medlemmar som vill fortsätta spela golf hos oss till stora delar genomfört en mycket ansträngande resa att omvandla finansieringen till spelrätter.
  Detta sker med hjälp av skyddsregler i Lagen om Företagsrekonstruktion som innebär att vi får temporärt skydd för ”aggresiva fordringsägare”.

  Andemeningen i lagstiftningen är kort uttryckt att sunda verksamheter ska kunna rekonstueras i ordnade former och fortleva.

  Vi har idag en anslutning till ackordet överstigande 80 % av fordringsägarna med möjlighet att kompensera de medlemmar som begärt sitt utträde med – i alla fall – 25 % (alternativt spelrätter på samma villkor som medlemmar). Mera har vi inte råd med ur likviditetssynpunkt och det har inte funnits något bättre alternativ till att lösa våra problem.

  Arbetet med rekonstruktionen har varit mycket tidspressat och känsligt,
  där vi fortfarande arbetar med detaljerna för att våra kalkyler gällande framtiden ska vara hållbara. Allt måste vara klart till säsongen 2009.
  Som alla golfklubbar vet så är det inte lätt att erhålla samsyn bland c:a 1.500 personer.

  Vi har en total övertygelse om att lösningen är den absolut bästa för alla parter. Vi vill inte ha en konkurs, även om det skulle innebära att vi slapp betala ut någonting till tidigare medlemmar, utan vi vill få en rättvis och bra lösning även för dom. Vi är måna om att kunna behålla ett bra rykte i golfkretsar samtidigt som vi inte kan erbjuda mer än vad vi klarar av.

  Nu har vi en – eventuellt ett par – rättshaverister som kallar sig golfare, men som tyvärr inte vill annat än att omöjliggöra för klubben att fullfölja planerna. Det drabbar såväl de som vill fortsätta spela golf på Malmö Burlöv GK som de medlemmar som av olika skäl valt att gå ur klubben.
  De användar sig av olika – i och för sig laglig- juridiska finter för att försena processen och har redan kostat klubben stora pengar i den långvariga och envetna kamp de fört för att sänka klubben.
  Jag har min egen bild om de personer jag tidigare träffat på inom golfen, vilket är en av anledningarna till att jag uppskattar miljön. Det rör sig normalt om personer som är mycket måna om det jag kallar sportmannaskap och rent spel.

  Här rör det sig om personer som jag tyvärr tycker synd om – men som jag hoppas blir individuellt bedömda av andra golfare för sina meriter….

  Bengt F
  (i egenskap av enskild medlem i Malmö Burlöv GK och passionerad golfare.)

  Svara

 6. Christer Thörn

  fredag, 14 november, 2008 at 20:56

  Du skriver:
  ”Jag har min egen bild om de personer jag tidigare träffat på inom golfen, vilket är en av anledningarna till att jag uppskattar miljön. Det rör sig normalt om personer som är mycket måna om det jag kallar sportmannaskap och rent spel.”
  Jag tycker inte det är rent spel av Malmö Golfklubb att försöka slippa undan sin skuld till utträdda medlemmar genom att gömma sig bakom en företagsrekosntruktion. Malmö Burlöv Golfklubb är inget företag även om ni skrivit i er ansökan att ni bedriver näringsverksamhet genom att anordna golftävlingar, tränings och utbildningsverksamhet.
  Ni skulle i stället konverterat era lån till spelrätter mot kvittning av innevarande lån och betalat tillbaka lånen till utträdda medlemmar med de lån från medlemmarna och det nya från banken. Summan för klubben efter konverteringen är densamma men klubben hade haft hedern i behåll.
  Allt enligt det löfte per mail som styrelsens ordförande i Juli månad försäkrade mig om att ni skulle göra.
  Enligt styrelseprotokoll den 17 Juni 2008 skulle ytterligar 2 miljoner återbetalas i medlemslån under 2008 och 817.000:- under 2009. Detta skall ses mot det extra lån på 1.500:-/medlem som avsågs användas för detta ändamål endast skulle räcka till hälften av återbetalningarna under 2008. Resten skulle alltså tas från en driftsbudget som redan visar minus 600.000:-!
  Hur kan då ordföranden en månad senare försäkra mig om att klubben skall betala tillbaka mit lån”enligt stadgarna”?
  Företagsrekonstruktionen är ingenting annat än ett sätt att komma undan återbetalningen av medlemslånen för en spottstyver.
  Varför driver klubben inte in de dryga 2 miljonerna som golf AB är skyldigt? Varför vänta med fakturering av årshyran till Golf AB ?
  Varför göra stora investeringar när klubben inte kan infria redan ingångna avtal?
  Det sätt som Malmö Burlöv Golfklubb behandlar utträdda medlemmar har ingenting med rent spel att göra.
  Inte heller är hör påstående att vi som är negativa/tveksamma till rekonstruktionsförslaget är rättshaverister till sportmannaskap och rent spel.
  Ställ i stället följande frågor:
  Varför har klubben inte bjudit in oss till de möten om rekonstruktionen som ni haft för medlemmarna? Varför får endast medlemmar del av den budget och planering som ligger till grund för beslutet om förvärv av spelrätter. Har ingen av styrelsen läst på att alla borgenärer skall behandlas lika?
  Varför svarar styrelsen inte på frågorna?
  Varför ställde styrelsen in det möte som avsågs för att svara på frågorna?
  När någon försöker undvika att svara på frågor finns i regel något att dölja. Vad döljer Malmö Burlöv GK?
  Varför har styrelsen inte kontaktat utträdda medlemmar enligt förslaget på vårmötet?
  Christer T ( i egenskap av utträdd medlem 2007 och inlurad att betala nästan 20.000:- 2006)

  Svara

 7. Christer Thörn

  fredag, 14 november, 2008 at 21:13

  Frithofsson skriver:
  ”Nu har vi en – eventuellt ett par – rättshaverister som kallar sig golfare, men som tyvärr inte vill annat än att omöjliggöra för klubben att fullfölja planerna. Det drabbar såväl de som vill fortsätta spela golf på Malmö Burlöv GK som de medlemmar som av olika skäl valt att gå ur klubben.
  De användar sig av olika – i och för sig laglig- juridiska finter för att försena processen och har redan kostat klubben stora pengar i den långvariga och envetna kamp de fört för att sänka klubben.”
  Eftersom Malmö Burlöv Golfklubb använt sig av den juridiska finten att kalla sig för näringsidkare och se till att ingen borgenärskommitté blev utsedd och vägrar svara på frågor alltsedan start av rekonstruktionen är det väl inte konstigt att folk blir sura. Det är över 300 gamla medlemmar som blir blåsta på sitt medlemslån.
  Vi tror att Malmö Burlöv Golfklubb har substans tillräckligt att betala tillbaka medlemslånen till oss men man vill inte. Så enkelt är det. Och för att nå detta syftet har man tillgripit företagsrekonstruktion.
  Vi tror inte heller att utdelningen skulle bli så mycket mindre i en konkurs för då skulle tillgångarna i golfbolaget också komma fram i dagsljuset.
  Om nu medlemmarna så gärna vill ha klubben kvar intakt får de vääl ta fram plånboken och betala vad det kostar. Men se, det vill man inte. Det är vi som lämnat klubben som skall betala för att dom skall kuna fortsätta spela golf!
  Det är inte samma sak Bengt att var illikvid som att vara illojal!
  Christer T

  Svara

 8. Kenneth Gaeyner

  lördag, 15 november, 2008 at 02:16

  Man behöver nog fundera över varför så många har lämnat Malmö-Burlöv GK. Självklart finns det alltid en naturlig mängd medlemmar som lämnar en klubb varje år. Men när det gäller denna klubb, så har många lämnat p.g.a. den turbolens som styrelsen har skapat. Det finns många obehagliga orsaker som kan redovisas och bevisas hur klubben har styrts.
  För egen del har jag funnit det bäst i att utträda ur klubben efter det Extramöte 2007 som hölls i Scandic Hotells lokaler för att klubben har enligt min mening styrts med odemokratiska medel, okunskap och favoriseringar för vissa.

  Det extramöte som hölls 2007, innehöll följande flagranta brott mot demokratin:
  Mötesordföranden vägrade att ta upp ställd fråga om bordläggning, utan fullständigt nonchalerade den unga dam som reste sig och sa: ”kan vi inte bordlägga frågan, för det är så många som tycker annorlunda än förslaget”.
  Mötesordföranden svarar med följande ord:
  ”Här är det styrelsens förslag som gäller och inget annat.” Och vägrade helt sonika ta upp fråga om bordläggning!
  Först försökte mötesordföranden klubba igenom styrelsens förslag, men någon ropade votering. Någon annan ropade sluten votering.

  En sluten votering genomfördes på följande sätt, hör och häpna:

  Alla med grön röstsedel (JA-röst) och röd röstsedel (Nej-röst) får gå fram till en pappkartong som skulle vara en valurna och bli avprickade hos ett par rösträknare. Alla såg alltså hur var och en röstade?? Sluten votering??

  Dagen efter kunde man läsa på klubbens hemsida att styrelsens förslag hade gått igenom efter en sluten votering. Efter påpekande att detta inte var en sluten votering, ändrade man sig till att det bara var en votering.
  Det som är värre ändå, är att det i protokollet står att beslutet togs med acklamation inte ett ord om votering! Med siffrorna 140 mot 51.
  Man bör också notera att det var 257 medlemmar som var representerade från början av mötet. Alltså många tyckte att det här var för bedrövligt och gick därifrån utan att rösta. Proceduren tog nämligen timmar att genomföra.

  Detta beslut/protokoll var förmodligen nödvändigt för styrelsen i en diskussion med Nordea.

  Till saken hör också att på det nästkommande höstmötet så valdes denne mötesordförande in i klubbens styrelse. Antagligen för han är så duktig.

  Jag vet att många lämnade klubben p.g.a detta möte som var stormigt minst sagt.

  Sen att man inte följer stadgarna utan använder dom godtyckligt faller sig naturligt. Ta t.ex. följande:

  I stadgarna står:

  ”13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

  Medlem i klubben har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna har rätt till information om klubbens verksamhet skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben senast ett år efter utträ-det skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnd organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.”

  Jaha, men inte fasen har man skrivit ut reverser till medlemmarna utan styrelsen har självsvåldigt utan stadgeändring ändrat rutinen till en egen utbetalningslista som man säger sig följa. ????

  I Malmö-Burlöv GK´s styrelses värld lägger styrelsen motioner inte propositioner. ????

  Man skickade ut kallelser med med viktig information om vad som mötet verkligen gällde på baksidan av kallelsen till extramötet 2007, med ordet vänd! så smått att ett förstoringsglas var av nöden. Till denna kallelse bifogades ett papper med en tabell med tom baksida.
  Resultatet var att väldigt många medlemmar inte vände på kallelsen och struntade i att gå på mötet.
  Klubbens ordförande beklagade detta på mötet, men ingen ursäkt, utan förklarade att man skulle spara på portot??? Märkligt!

  Sedan att det finns ett antal gamla medlemmar som buar högljutt på stämmorna när man har ett avvikande förslag mot styrelsen finner jag i högsta grad osmakligt.

  När det nu har kommit fram ett rekonstruktionsförslag för att rädda styrelsen/klubben där utträdda medlemmar skall finansiera kommande verksamhet finner jag så ohederligt och stötande att jag får hålla igen på fula ord.

  Ja, här har ni alltså förklaringen till varför jag lämnade denna klubb, där jag har tappat allt förtroende till denna styrelse

  Kenneth Gaeyner

  Svara

 9. Johan Lindeberg

  lördag, 15 november, 2008 at 18:53

  Jag har en fråga till Bengt Frithiofsson, medlem i Malmö Burlöv Golfklubb och Styrelseledamot i Malmö Burlöv Golfklubb Aktiebolag……

  Jag har läst ditt inlägg i den här frågan och jag är glad att du, som en representant för såväl M B GK som MB GK AB äntligen tar bladet från munnen och ger oss som lämnat klubben en möjlighet att debattera saken

  Du skriver att M B GK RÅKAR hamna i svårigheter……

  Allting har en orsak och orsaken är enkelt uttryckt ingenting annat än att svårigheterna har orsakats av konsekvenser av beslut i styrelse och klubbens ledning. Genom en liten ändring av stadgarna hade klubben kunnat undvika alla ekonomiska bekymmer, och haft sina medlemslån kvar.

  Bengt Frithiofsson skriver om Lagen om Företagsrekonstruktion att ”Andemeningen i lagstiftningen är, kort uttryckt, att sunda verksamheter skall kunna rekonstrueras i ordnade former och fortleva!”

  Precis, SUNDA verksamheter, det är det som är den springande punkten. Den SUNDA verksamheten som Bengt Frithiofsson beskriver och där han är styrelseledamot i har med ett aktiekapital på 100.000:- en skuld till sin ägare (Golfklubben) på ca 3.000.000:- som föreningen inte VILL driva in till förmån för sina medlemmar och utträdda medlemmar. ”Ja, men då är man väl konkursfärdig?” kanske någon frågar sig….. Jovisst är man det. Men som av en händelse så har klubben så sent som under våren 2008 lämnat en kapitaltäckningsgaranti till sitt eget AB och under året så har underskottet ökat från 2007 från ca 1.500.000:- till ca 3.000.000, samtidigt som klubben enligt rekonstruktören Peter Jönssons utsago ”inte har en krona”.

  Var finns då pengarna? frågar sig vän av ordning…. Jo naturligtvis i det AB som juridiskt sett INTE är på obestånd gissar vi och ställer ca 50 frågor till klubben och rekonstruktören, utan att få ett enda svar….. Och ”Varför inga svar?” undrar vän av ordning.

  Det, bäste Bengt Frithiofsson, motsvarar inte definitionen på sunda verksamheter. Jag noterar också att det inte finns en enda framtidsprojektion, vare sig i form av budgets eller likviditetsanalyser, som redovisats vare sig till medlemmarna eller till oss som lämnat föreningen som visar vad som kommer att hända efter en eventuell lagakraftvunnen dom om ackord.

  Det skulle vara av ytterligt stort intresse, för att kunna bedöma hela klubben inkl sitt AB, om du och dina kollegor i klubbens styrelser kunde öppet redovisa hela paketet.

  Ditt, Bengt Frithiofsson, och föreningens agerande hittills är att likna vid att gå in i en skivaffär och köpa en CD i obruten förpackning för 25% av priset, betala det du begär och sedan inte veta om det finns en CD skiva i fodralet eller om det är tomt och det bara ligger en lapp som säger ”Din skiva har donerats till CD klubben, och om du vill höra på den får du komma in och lyssna mot betalning!” När jag väl kommer dit så visar det sig att föreningen har upplösts och det finns ingenting kvar.

  Du skriver att ”Vi har en total övertygelse om att lösningen är den absolut bästa för alla parter.” ”Vi vill inte gå i konkurs”, ”Vi vill få en rättvis och bra lösning även för dom (=utträdda medlemmar). Vi är måna om att kunna behålla ett bra rykte i golfkretsar, samtidigt som vi inte kan erbjuda mer än vad vi klarar av.”

  Det är så du beskriver din verklighet i egenskap av styrelseledamot i Malmö Burlöv GK AB. Du har all kunskap om exakt vad som har hänt och händer i BÅDE klubben och dess dotterbolag, men det intressanta för oss som har lämnat klubben är om det du säger är sant.

  Det är något som du mycket enkelt kan skingra dimmorna kring. Kalla Christer Thörn och undertecknad till ett möte (det är det som vi har önskat sedan 2008-09-16) men hittills endast bemötts med tystnad, inställda tidigare överenskomna möten, och nedsättande anmärkningar om de frågor vi har ställt mm.

  Både Christer Thörn och undertecknad har gång efter annan vädjat till både dig och dina kollegor i klubbens och dess bolags styrelse och även till klubbens tjänstemän och rekonstruktören Peter Jönsson på Ackordscentralen att vi skall sätta oss tillsammans och lägga alla korten på bordet. Svaret är ett som tysken säger ”Lautklingendes nichts” d v s inga svar.

  Jag hoppas att du och dina styrelsekollegor förstår att så länge som ni fortsätter att ”mörka” och inte besvarar de frågor vi har, så kan jag inte för mitt samvetes skull avstå från att använda de enda medel som finns (=lagen) utan att vara ohederlig mot mig själv.

  Att skylla ifrån sig på någon annan när man själv sitter med och fattar de beslut som leder fram till dagens situation, bäste Bengt Frithiofsson, är nog inte den bästa positionen att fälla nedsättanden omdömen om andra personer som har andra intressen än vad du har.

  Jag är den förste att respektera dig för att du försvarar din plats och dina åsikter som ledamot av M B GK ABs styrelse, men så länge du sitter med hcpkortet i fickan så kommer åtminstone jag att ifrågasätta om du spelar på den hcp som du utger dig för att ha, men jag spelar gärna en rond med dig om du spelar med regelboken som rättesnöre.

  Nu när du så förtjänstfullt har öppnat upp för en dialog så ser Christer Thörn och jag fram emot att du per e-mail skickar en inbjudan till oss så att vi kan träffas på riktigt i stället för att debattera över olika nyhetsplatser.

  Johan Lindeberg

  odun.mcduff@gmail.com

  Svara

 10. christer thörn

  tisdag, 18 november, 2008 at 22:06

  Bengt!
  Skall du inte ta tillbaka uttrycket ”rättshaverister”. Du skall veta att förtal är inte sportmannamässigt!
  Christer

  Svara

 11. Bengt Frithiofsson

  onsdag, 19 november, 2008 at 00:18

  Christer !

  Jag ber naturligtvis om ursäkt om jag har sagt något felaktigt.
  För att avgöra om det är fel så är det lämpligt att ta del av nedanstående beskrivning hämtad från Wikipedia.

  Om du sedan på ditt vältaliga sätt kan beskriva vilka ädla motiv som ligger bakom din kamp för att bekämpa golfklubbar som fått problem p.g.a. medlemstapp så ska jag naturligtvis överväga förslaget…

  Citat från Wikipedia gällande begreppet ”Rättshaverist”

  En rättshaverist är en person hemfallen åt rättshaveri, vilket enligt Svenska Akademiens ordlista är en ”person som påstridigt hävdar sin rätt” i juridisk bemärkelse. Ordet är pejorativt, det vill säga nedsättande, och knappast någon vill bli kallad rättshaverist.

  En person som utpekas som rättshaverist anses ägna orimligt mycket tid och energi åt att försöka ändra beslut och åtgärder som går denne emot. Beteendet fortsätter även när det är uppenbart lönlöst och kan ske genom överklaganden, skrivelser, polisanmälningar, JO-anmälningar eller stämningar. Den utpekade rättshaveristen kan ha rätt eller fel i sak, men avfärdas ofta med motiveringen att denne beter sig på ett sådant sätt att kompromiss är omöjlig. Det verkliga eller upplevda felet och vägran att ge rättelse tolkas av rättshaveristen som ett slags sammansvärjning, vilket kan vara sant, men som också kan bli en självuppfyllande profetia.

  Det kan finnas ett slags paradox i rättshaveristers beteende. De förväntar sig ofta att rättsapparaten ska ge upprättelse, trots att de inte upplever samhället som ett rättssamhälle. Även den omvända paradoxen existerar: Rättshaveristens antagonister påstår att rättssystemet fungerar klanderfritt, trots att rättshaveristen de facto har rätt i sak men ändå både förtalas och nekas upprättelse.

  Sportmannamässiga hälsningar
  Bengt Frithiofsson

  Svara

 12. Kenneth Gaeyner

  torsdag, 20 november, 2008 at 12:59

  Till Bengt Frithiofsson

  Du borde nog fundera över dina sportmannamässiga hälsningar till Christer Thörn. Det var den tarvligaste ursäkt jag har sett på länge! Du kanske skall läsa mitt inlägg ovan om varför Malmö-Burlöv GK har tappat medlemmar. Kommentera gärna.
  För hederlighet och Fair-Play går hand i hand.

  Svara

 13. Ole do lyckan

  söndag, 23 november, 2008 at 09:26

  Lille Kalle gick i en privat skola och för att få gå där måste alla lämna bidrag till skolan genom att alla pappor och mammor i början av läsåret fick lämna 25 pennor och 10 radergummin till rektor Bengt F. det skulle räcka hela läsåret var det tänkt.

  Det var en ganska stor klass som Kalle gick i med sisådär en 40 barn. Så det blev ofta ganska stökigt i klassen.

  Efter en termin så blev Kalles pappa och mamma sura och sa till Rektor Bengt att nu skulle inte lille Kalle gå där längre, så nu ville Kalles pappa och mamma ha tillbaka alla de pennorna och radergummin som Lille Kalle inte hade förbrukat. Som vissa pappor och mammor så var Kalles föräldrar noga med sånt, så dom visste att Kalle skulle ha 19 pennor och 7 radergummin kvar.

  Men då sa rektor Bengt att det hade gått åt så många pennor och radergummin så Lille Kalle kunde nu minsann bara få tillbaka 5 pennor och ett radergummi. Och tror du inte på mig så titta här på min inventeringslista. Och mycket riktigt där stod det precis som rektor Bengt hade sagt

  Men Kalles pappa tyckte det var något skumt med att det var så lite kvar av alla dom pennor och radergummin som Kalle hade lämnat till skolan, så han gick hem och tittade i broschyren som Kalles pappa och mamma hade fått innan Kalle började där, och se där stod att rektor Bengt var minsann också rektor på en annan skola som delade lokaler med Kalles skola.

  Kalles pappa skrev ett brev till rektor Bengt och ville ha reda på om allt stämde som rektor Bengt hade sagt. Kalles pappa bad också att få se på hur det såg ut i verkligheten med alla pennorn och radergummin. Men se nu ville inte rektor Bengt diskutera med Kalles pappa mer. Rektor Bengt talade upprört om hur synd det var om alla dom andra barnen och även om det nu var så att det kunde finnas några fler pennor och radergummin så var väl inte det något att föra väsen om.

  Kalles pappa höll inte med om det utan han sa så klart att nu skulle lille Kalle börja i en annan klass och då behövde han alla pennorna och radergummin, så Kalles pappa höjde rösten och blev arg och sa till på skarpen att om inte rektor Bengt plockade fram lille Kalles pennor så skulle minsann Kalles pappa skriva till rektor Bengts kontrollant och kräva sin rätt.

  Rektor Bengt blev nu högröd i ansiktet och blev så förnärmad så han började kalla lille Kalles pappa för alla möjliga saker. Lille Kalle kunde tydligt höra att att rektor Bengt kallade Kalles pappa för rättshaverist flera gånger, och att Kalles pappa borde vara just och renhårig i stället för att bara bråka. Och så kunde lille Kalle höra hur synd det var om alla dom andra barnen, och ändå visste lille Kalle att dom andra barnen hade minsann gjort en brasa en gång och eldat upp minst 100 pennor och lille Kalle var helt säker på att han hade sett en hel del radergummin gå upp i rök också. Lille Kalle hade också sett att rektor Bengt hade sett vilka det var som hade eldat, för han stod och tjuvkikade från sitt kontor.

  När Kalle hade berättat det för sin pappa så blev Kalles pappa jättearg och gick till telefonen och ringde ett par samtal. Sen hörde lille Kalle att det skulle komma flera tanter och farbröder som skulle räkna rektor Bengts alla pennor och radergummin en gång till.

  Och snipp snapp snut, så var sagan slut …..(för den här gången)

  Svara

 14. Piff och Puff

  onsdag, 10 december, 2008 at 14:20

  Efter att ha deltagit vid Tingsrättens förhandlingar i dag måste jag fråga mig om Kenneth har författat berättelsen själv om Kalle eller…..
  Om inte så kanske du kan byta uppgift och fortsätta skriva barnböcker.

  Svara

 15. Kenneth Gaeyner

  torsdag, 11 december, 2008 at 15:01

  Svar till Piff och Puff

  Nej, jag har inte skrivit sagan om Kalle.

  Ditt inlägg visar bara att du är en feg stackare med ditt påhopp och borde kanske inte kommenteras, eftersom du vill vara anonym.

  Håll dig till sakfrågor istället för att kasta skit omkring dig. Jag förstår din frustration när du säkerligen tillhör den grupp som anser att skulder till utträdda medlemmar inte behöver betalas.

  Du kan ju fundera över hur det känns för en utträdd medlem, när det kommer ett rekonstruktionsförslag som betyder att dessa borgenärer skall finansiera kvarvarande medlemmars fortsatta spel.

  Kenneth Gaeyner

  Svara

 16. Lars

  torsdag, 11 december, 2008 at 20:10

  Kenneth
  Hur kan man skriva under ett brev man inte har skrivet? Där man inte har en minsta aning om vad det innehåller?
  1339 röstade för och 11 mot. Otroligt att man fortsätter kämpa för små pengar och riskera att ca 10 talet anställda förlorar sina jobb samt att alla borgenärer för noll kronor. Du skriver att föreningen inte vill betala sina lån, dom kan inte men försöker ge alla 25 % men fortsätter ni jävlas med klubben får ingen någonting alls. Men det är kanske det ni vill?
  Nu har ni visat ert missnöje, men är det inte dags att lägga allt bakom er och gå vidare?

  Lars

  Svara

 17. Puff och Piff

  fredag, 12 december, 2008 at 00:20

  Ja hur kan man hoppa på andra och anklag dom,tror om Kenneth hade skrivit det så hade där stått Kenneth.Men mer än andra visade utanför tingsrätten där man anklagade och var barnslig rent av(då kan man ju se hur låg sandlåde nivån är hos vuxna) god jul och gott nytt år

  Svara

 18. Kenneth Gaeyner

  fredag, 12 december, 2008 at 05:28

  Svar till Lars

  Under #15 har jag förklarat vad jag tycker om påhopp i anonyma inlägg.

  Det är inte svårt att skriva under en text som man kan stå för. Däremot ber jag om ursäkt för att jag stakade mig i Tingsrätten, eftersom jag inte var beredd på att brevet skulle komma upp. Att svara snabbt i juridiska termer är inte särskilt lätt för en vanlig dödlig. Texten var mycket korrekt, men komplicerad, dessutom inlämnad för länge sedan. Peter Jönsson hade också svarat och kommenterat den på ett sätt att jag trodde att den inte skulle komma upp i Tingsrätten.

  Att röstsiffrorna var så stora är väl inte så underligt, eftersom de som kom in var insamlade fullmakter från JA-sidan. De röster som representerade NEJ-sidan var ju endast närvarande utträdda medlemmar.

  Varför skall jag känna ansvar för klubbens anställda och klubbens kvarvarande medlemmar? Det ansvaret ligger faktiskt hos er själva med styrelsen i spetsen.

  Lägger man fram ett rättvist ackordsförslag, så blir situationen en annan. Att det nuvarande ackordsförslaget inte duger för oss utträdda borgenärer borde föreningens styrelse ha insett för länge sedan och handlat därefter.

  Ett hederligt ackordsförslag hade varit att de kvarvarande medlemmarna hade konverterat hela sitt medlemslån till spelrätter, samt att höja spelrätternas nominella värde. På det viset hade de utträdda medlemmarna fått sin beskärda del och ingen hade ”jävlats” med er. Det kostar som bekant att spela golf och man får därför vara beredd på att betala vad det kostar.

  Om det skulle gå så långt att det blir en konkurs, så ligger det ansvaret hos dem som beslutade att det skulle bli en företagsrekonstruktion av det här slaget. De utträdda medlemmarna har bara sina egna intressen att bevaka, nämligen att få ut så mycket som möjligt av sitt borgenslån.

  Angående missnöje med klubben, så svarar jag enbart för mig själv. Läs och begrunda vad jag skrev under #8. Du kanske har några kommentarer på det också?

  Kenneth Gaeyner

  Svara

 19. Kenneth Gaeyner

  fredag, 12 december, 2008 at 05:33

  Svar till Puff och Piff

  Under #15 har jag förklarat vad jag tycker om påhopp i anonyma inlägg.

  Tyvärr förstår jag inte vad du menar. Alltför dålig svenska.

  Kenneth Gaeyner

  Svara

 20. Puff och Piff

  fredag, 12 december, 2008 at 11:15

  Svar till Kenneth

  Så sant, ber så mycket om ursäkt. Men stå på er.

  Svara

 21. Riccard

  fredag, 12 december, 2008 at 21:53

  Jag har arbetat på klubben i över 12 år, och träffat många vänner genom åren. Malmö-Burlöv är min arbetsplats och jag accepterar inte att 11 personer äventyrar min och mina arbetskamraters anställning. Vad hände med social kompetens och att bry sig om medlemmarna som trivs ibland oss alla på klubben. Ni är 11 mot alla oss andra.. Lägg er energi på annat TACK!

  Svara

 22. Thomas Holm

  fredag, 12 december, 2008 at 23:08

  Lindeberg, Thörn, Gaeyner. Vem ger er rätt att utsätta oss greenkeepers samt medlemmar i Malmö-Burlövs GK för ert egensinniga uppträdande som äventyrar jobb samt golfspelande i Malmö-Burlöv GK ?
  Jag är minst sagt förbannad på ert uppträdande och jag håller helt och fullt med om att ni är inget annat än rättshaverister.
  Jag hoppas att ni påbörjar ett meningsfullt liv efter att ni förlorat mot OSS. Och strider mot det väsentliga i samhället istället för att försöka göra livet surt för oss på Malmö-Burlöv GK.
  arbetsmässiga hälsningar, Thomas Holm

  Svara

 23. Ulf Antonsson

  fredag, 23 januari, 2009 at 18:56

  Inte för jag begriper dialogen men oftast har majoriteten rätt och det måste vara bättre med något än ingenting alls.
  Att dra det i långbänk gynnar ingen ej heller den som inte vill stanna i klubben om jag förstår det rätt.

  Svara

 24. Linus

  onsdag, 28 januari, 2009 at 14:51

  Detta är sandlådenivå, jag är helt utomstående dvs har inget med Malmö-Burlöv GK att göra men när jag nu har läst alla kommentarer så börjar man undra hur folk tänker??jag har ingen aning om vilka ni är som kastar skit på varandra här men det är sorgligt att det skall vara så i Sverige 2009.
  Jag är själv med i en klubb som har gjort om till spelrätter visst jag förlorade lite på det men nu kan jag ju göra precis vad jag vill med min spelrätt.
  Det var ju några som inte ville göra om det till spelrätter och några av dem gnällde riktigt mycket men samtidigt kunde de köpa ny golfutrustning för 10000-tals kronor utan att blinka.

  Svara

 25. Connie Larsen

  onsdag, 4 februari, 2009 at 00:51

  Vi är en majoritet som vill ha vår klubb kvar och är mycket glada över beslutet att rekonstruktionen fortsätter. Vi försöker i alla fall att se framåt.

  Svara

 26. Kenneth Gaeyner

  onsdag, 8 april, 2009 at 11:18

  1.375:- för en spelrätt, nomiellt värde i Malmö-Burlöv GK, är vad svensk domstol tycker att en 27-hålsbana centralt i Malmö är värd. Det är utfallet av denna ohederliga rekonstruktion som nu fått laga kraft.

  Konsekvenserna av detta beslut när det gäller spelrätter i sydvästra Skånes golfklubbar lär bli omfattande under en lång tid framöver.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kolla också

Digital workshop: Så ökar ni golfklubbens intäkter!

Den här workshopen går igenom saker som alla styrelsemedlemmar i en golfklubb bör känna ti…