Hem Ekonomi & affärer 7 frågor till SGF:s ordförande Maria Möller om den nya verksamhetsplanen

7 frågor till SGF:s ordförande Maria Möller om den nya verksamhetsplanen

I slutet av april hölls Svenska Golfförbundets årsmöte, som med anledning av Covid-19 genomfördes via en digital plattform.

Två beslutspunkter ajournerades dock.

Det handlade om punkt 21, Fastställande av verksamhetsinriktning för 2021–2022 samt punkt 22, Fastställande av ekonomisk ram och avgifter för 2021

Anledningen till att dessa punkter ajournerades var att coronapandemin gjorde det svårbedömt att sia om det framtida ekonomiska läget för Golfsverige, samt vilka behov och vilka tjänster som skulle efterfrågas i verksamheten under 2021 och 2022.

Den 20 november återupptogs mötet.

Bland annat klubbades verksamhetsinriktning för 2021–2022. Mötet fastställde också en ekonomisk ram samt avgifter för 2021.

Intresserade kunde följa mötet live via Facebook (se länk nedan).

Golfbranschen ställde sju frågor till förbundets ordförande, Maria Möller, om verksamheten de kommande åren.

1. Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya verksamhetsplanen, jämfört med den förra?

– Våra viktigaste frågor är de nu åtta fokusfrågorna: Organisation och ekonomi,jämställdhet, mångfald och inkludering, bättre spelupplevelse, digitalisering, bättre idrottslig verksamhet, rekrytera och behålla, elitverksamhet samt golfens hållbarhetsarbete.

–  Frågorna känns igen mycket sedan tidigare men det är nu ett tydligare operativt fokus på klubbens utveckling avseende både ekonomi och organisation. Nytt är också synen på hur SGF ska agera för att stötta i frågor som rör golfutvecklingen på klubbnivå. Där kommer vi att verka mer med rådgivning (som för all annan verksamhet) än med aktiviteter.

2. På vilket sätt skiljer den nya verksamhetsplanen från den förra?

– Vi fick berättigad kritik för att den gamla planen var lite spretig och svår att överblicka. Detta har vi tagit till oss och bygger planen på fokus i de åtta frågor som vi tycker är mest relevanta fram till 2022.

3. Har det fått några konsekvenser att ni inte kunde besluta om verksamhetsplanen som det var tänkt i våras? 

– Efter den osäkerhet som uppstod i våras kunde vi ändå förhållandevis snabbt börja planera för framtiden. Vi kände att frågorna i planen fortsatt var aktuella men vi har skärpt ambitionerna i två ämnen: Dels ”ekonomi & organisation” i golfklubb, dels ”rekrytera & behålla”.

4. Någon antydde vid FM att verksamhetsplanen ”kommer uppifrån” inte ”underifrån”? Kommentarer till det?

– Jag håller inte med om det. Vi försöker verkligen att lyfta de centrala frågorna vid alla möten med våra distrikt, och till det ska läggas särskilda klubbdialoger som genomförts, inte minst under hösten 2019. Även vid verksamhetsseminarierna som hålls på vårvintern diskuteras SGF:S verksamhetsfrågor mycket. Sen kom Coronaviruset i mars och allt blev pausat. Det senaste halvåret har vi fått förlita oss på digitala kanaler men före det var ambitionen för förankring genom fysiska möten stor.

5. Vilken är förbundets enskilt viktigaste uppgift det kommande året?

– Den överlägset viktigaste uppgiften är att vi ska utgöra ett starkt stöd och agera med professionell rådgivning i alla de verksamhetsfrågor en golfklubb jobbar med. Sen ska vi driva idrottsfrågorna från bredd till elit samt utveckla framtidens IT-stöd som bland annat omfattar GIT-Online, Min Golf och närliggande system.  

6. Rekrytera och behålla är en avgörande fråga 2021. Formuleringen ”För att behålla medlemmar ska SGF utveckla rådgivningen kring detta anpassat till målgrupp, efterfrågan och ambition och knyta an det till projektet bättre spelupplevelse” Vad betyder det?

– ”Bättre spelupplevelse” är en process som syftar till att underlätta för fler att ha kul på en golfbana. Vanligtvis är en golfbana uppsatt för de bästa, vilket innebär att många spelar för långt och tvingas slå över för många hinder. Ambitionen är således att göra förändringar för de ”sämre” utan att spelupplevelsen försämras för de bättre. Detta synsätt är ett av flera där den övergripande insikten är att vi behåller fler medlemmar om vi ser dom, inkluderar dom och underlättar deras resa i golfen.

7. Ni skriver ”SGF ska verka för att nyhetsinslag om golf återkommande syns i sociala medier, tidningar och tv”. Hur ska ni göra det?

– Tidningen Golfa! är ett exempel på en ändrad mediestrategi. Tanken är att genom att äga innehållet också kunna skicka det internt i fler kanaler men också att dela det digitalt med andra media. Tyvärr har detta kommit i skymundan detta Covid-19 år. Vi jobbar också målmedvetet med klubb-tv projektet som ska knyta ihop lokala budskap med nationella, och vi kommer sannolikt också att återkomma till den native-annonsering vi gjorde våren 2020.  

Länkar:

  1. Här kan du ladda ned förbundsmötesprotokollet 2020
  2. Följ mötet på Facebook (startar 39 minuter in i livesändningen).
  3. Här hittar du verksamhetsplanen för 2021–2022
Läs fler relaterade artiklar
Ladda fler i Ekonomi & affärer

En kommentar

  1. Besviken

    tisdag, 24 november, 2020 at 10:44

    Det är en gåta att dessa förslag skulle komma ”underifrån”, det kan inte komma från de som arbetar på golfklubb i varje fall. Frågan kommer uppifrån ställd på sådant sätt att de som ska svara inte förstår vad de svarar på. Smart sätt för SGF att hålla avgiften så hög som möjligt och skapa jobb till alla dryga 60 på förbundet.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kolla också

Ryder Cup 2023 i Rom omsatte 262 miljoner euro – ökning med 11 % jämfört med Paris

271 000 människor från 100 olika länder närvarande när Italien arrangerade landets första …