Hem Tag Archives: Maria Möller

Tag Archives: Maria Möller

7 frågor till SGF:s ordförande Maria Möller om den nya verksamhetsplanen

I slutet av april hölls Svenska Golfförbundets årsmöte, som med anledning av Covid-19 genomfördes via en digital plattform. Två beslutspunkter ajournerades dock. Det handlade om punkt 21, Fastställande av verksamhetsinriktning för 2021–2022 samt punkt 22, Fastställande av ekonomisk ram och avgifter för 2021.  Anledningen till att dessa punkter ajournerades var att coronapandemin gjorde det svårbedömt att sia om det framtida ekonomiska läget för …

Folk

Bloggen

Folk i branschen

Nyhetsbrevet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du samma information som 2 334 andra prenumeranter. Brevet kommer helgfria tisdagar och fredagar.

Dokument

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.