Hem Banor & klubbar Klubbchefens vision: Han vill göra golfbanan till en ”Grön Arena”

Klubbchefens vision: Han vill göra golfbanan till en ”Grön Arena”

Per Simonsson, klubbchef, A6 Golfklubb

[toggle title=”Per Simonsson, klubbchef A6″ type=”open”]I ett öppet brev till Jönköpings kommun presenterar Per Simonsson, klubbchef på A6 i Jönköping, och klubbens styrelse planerna att utveckla golfklubben till vad han kallar en ”Grön Arena”.  Golfbranschen.se publicerar brevet eftersom vi tror det kan tjäna som inspiration för andra golfklubbar i landet.

– Detta är en spännande vision om en multifunktionell arena som ligger oerhört strategiskt i kommunen. Vi försöker också beskriva den gröna lungans betydelse i en mer befolkad kommun.

I Jönköping bor i dag 140 000 invånare och kommunen räknar med en ökning på 60 000 invånare till 2030.

– Fem procent av Sveriges befolkning spelar golf  idag, då kommer det att bli ytterligare 3 000 golfspelare i kommunen. Hur agerar vi på detta?, säger Per Simonsson, som bland annat vill köpa loss delar av markområdet som golfanläggningen ligger på. [/toggle]

Släpp fram den Gröna Arenan på A6-området

Naturområdet på höjderna ovanför Asecs Center sågs länge som en av lösningarna för att förse den växande kommunen med plats för nya bostäder och fler invånare. Detta skulle bland annat tvinga A6 Golfklubb att avveckla stora delar av sin verksamhet.

Men ett eländigt regnande för några år sedan öppnade upp ögonen för både stadsplanerare och politiker. Översvämningar och ras av jordmassor visade att området knappast är lämpligt för bebyggelse och planerna på byggexploatering lades åt sidan.

Denna vändning har gett näring åt nya idéer som är positiva för utvecklingen av Jönköpings kommun.

I huvudsak används området idag av A6 Golfklubb som med sina 27 golfhål lägger grunden för cirka 250 000 friskvårdstimmar per år. Golf är den största individuella idrotten i kommunen och i A6 GK är cirka 1 600 personer i olika åldrar medlemmar.

Den tidigare planerade bebyggelsen har drivit på engagemanget kring användningen av A6-området, som tidigare var övningsområde för Smålands artilleriregemente. Golfklubben har på ett ansvarsfullt sätt försökt se möjligheter istället för problem med en bebyggelse.

När nu byggplanerna har lagts åt sidan utkristalliserar sig mycket spännande tankar på ett brett och innehållsrikt rekreationsområde till gagn för hela kommunen.

Redan idag används området i stor utsträckning för ridning, mountainbikecykling, terränglöpning, skidåkning, promenader, svampplockning och mycket annat. Samt förstås golf.

Men här finns plats för mycket mer. Inom golfklubben talas det om en utveckling av Jönköpings Gröna Arena. Här kan områdena Asecs Center/Solåsen, Rocksjön, Ekhagen och Öxnehaga inklusive Järabacken bindas ihop till en idrotts- och rekreationsarena som gör Jönköping till en unik och modern miljö i Sverige.

Det finns all anledning för kommunens beslutsfattare att möta detta engagemang och det öppna sinne som A6 Golfklubb nu visar. I stället för att skydda sina domäner vill klubben släppa in fler föreningar och intressegrupper att ta del av den fantastiska naturmiljö som området erbjuder.

Därför vänder vi oss till Jönköpings kommuns ansvariga politiker och tjänstemän med en önskan om att vi ges utrymme för denna utveckling och en mer långsiktig användning av området.

En grundläggande förutsättning är en långsiktigare lösning än vad som hittills har presenterats. En sådan skulle skapa förutsättningar för dessa framtidsvisioner. Med det avtal som finns idag och vad som hittills har erbjudits för framtiden blockeras handlingsutrymmet. Investeringar blir omöjliga att göra då långivare och investerare inte kan garanteras långsiktighet. Även andra viktiga intäkter till investeringar från till exempel Allmänna Arvsfonden bromsas upp av samma skäl.

– Per Simonsson på uppdrag av A6 styrelse

Gröna Arenan på A6-området i siffror

3 000 nya golfare i kommunen

Jönköpings kommun kommer inom en snar framtid fyllas på med ytterligare drygt 3 000 golfare. Detta baserat på att cirka 7 500 spelar golf idag och att kommunens utbyggnadsstrategi är inriktad på 200 000 invånare. I Sverige spelar 5 procent av befolkningen golf och det är därmed landets tredje största sport.

Gröna Arenan kan ge 500 000 friskvårdstimmar

Inom A6 Golfklubbs rekreationsområde bedrivs i dag cirka 250 000 friskvårdstimmar per år med olika aktiviteter. En utveckling av den Gröna Arenan skulle uppskattningsvis fördubbla denna siffra till 500 000 friskvårdstimmar.

25 000 gästbesökare per år

A6 Golfklubbs rekreationsområde besöks idag av cirka 10 000 gäster varje år utöver egna medlemmar. Beräkningar visar att Gröna Arenan skulle öka antalet gästbesökare till cirka 25 000 per år. En del i beräkningen är ställplats för husbilar/husvagnar som klubben redan har investerat i och vill fortsätta att utveckla.

Ekonomiska villkor idag

A6 Golfklubb belastas idag med höga utgifter för amortering av lån på nästan en miljon kronor om året. Därtill kommer en orimligt hög ränta som årligen ger en kostnad på nästan 500 000 kronor. Bakgrunden är den osäkerhet som nuvarande arrendeförutsättningar ger.

Idag får klubben 30 000 kronor i kommunalt bidrag per år för skötsel av anläggningen på 140 hektar. Klubben menar att detta långtifrån kompenserar den marknadsmässiga arrendenivå som infördes 2015. Ett förslag ligger dessutom från kommunens sida på en betydande ökning av arrendenivån.

Framtida villkor och möjligheter

Klubben anser att innehållet i arrendet är en viktig pusselbit för framtiden. En mer långsiktig satsning på området skulle bidra till betydligt bättre lånevillkor och ökade möjligheter till extern finansiering.

A6 GK:s behov av nya faciliteter är stort, då klubben idag sitter i undermåliga lokaler. Sådana investeringar ska inte bara ses som en utveckling för golfen utan för helheten, det vill säga den Gröna Arenan. Viktiga incitament för detta skulle kunna vara att köpa loss del av mark och en annan typ av arrende. Det är åtgärder som skulle öppna för lånefinansierad investering. En sådan skulle, grovt uppskattat, ligga på 15-20 miljoner kronor.

Historia

Fram till idag har klubbens medlemmar investerat närmare 60 miljoner kronor i bland annat bana, klubbhus, maskinhall och bevattning.

Till detta kan läggas att ytterligare cirka 250 miljoner kronor genom åren satsats på att utveckla och underhålla området utan större bidrag från kommunen.

Ett intensivt arbete inleddes under 1986 med att rensa, röja och avverka det helt skogbeklädda och nästan ogenomträngliga övningsområdet. Klubben har sedan dess, med egna medel, bekostat och skapat ett öppet och välkomnande friluftsområde för Jönköpings invånare. Här finns utrymme för en mängd olika aktiviteter vid sidan av golfspel.

I detaljplanen skriver kommunen bland annat följande: ”Ett bevarande av området som naturområde och iordningställande till friluftsområde helt i kommunal regi hade inte varit möjligt. Golfklubben har genom sina insatser gjort det möjligt att säkerställa området som friluftsområde.”

Läs fler relaterade artiklar
Ladda fler i Banor & klubbar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kolla också

Ökning av unga golfare trots väntat medlemstapp – 15 faktorer som kan ha påverkat positivt

Antalet pojkar upp till 21 år som spelar golf har ökat med 23 procent i år jämfört med sam…